23.02.2016

Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı, başta müftü ve vaizler olmak üzere bütün personelin mesleki bakımdan daha iyi yetişmelerini sağlamak ve hizmette verimliliklerini arttırmak amacıyla belirli bir program dâhilinde hizmet içi eğitim ihtisas kursları düzenlemektedir. Müftü ve vaiz yetiştirmeye yönelik hizmet içi eğitim ihtisas kursları iki buçuk yıl (30 ay) süreli olup, bu programa katılacak görevlilerin Başkanlıkça açılacak (yazılı ve mülakat) giriş sınavını kazanmış olmaları gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 26.10.1989 gün ve 1699 sayılı onayı ile açılan Selçuk Eğitim Merkezi, Dr. Ahmet BALTACI, Şükrü ÖZBUĞDAY , merhum Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÜÇÜKKALAY, merhum Doç. Dr. Ahmet GÜRTAŞ, Dr. Nurittin BOYACILAR  ile Mehmet SAVAŞ ve Haseki Eğitim Merkezinin diğer güzide eğitim görevlilerinin büyük fedakârlıkları ile Mevlana civarında Türk Anadolu Vakfına ait mütevazı bir binada 1990 yılında fiilen eğitime başladı.

Eğitim Merkezinin ilk müdürü Dr. Ahmet BALTACI hocamızın samimi ve gayretli çalışmaları neticesinde merkezimiz, Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Hüsamettin Çelebi Mahallesinde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan 53.000 m2 lik bir arazi üzerine yaptırılmış olan üç katlı ve 10 derslikli 4800 m2 lik bir binada Diyanet İşleri Başkanlığımızın 26/08/2011 tarih ve 727 sayılı oluru ile Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Yine Dr. Ahmet BALTACI  hocamızın yoğun gayretleri İhtisas Merkezimizde bir araştırma kütüphanesi kurulmuş olup, İç Anadolu bölgesinin en zengin araştırma kütüphanelerinden biri olarak ilim adamlarının hizmetine sunulmuştur.