17.09.2018

Dr.Bahadır OPUS

1989 Yılında Mersin'in Tarsus İlçesi’nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamladı. 2011'de Tarsus’a bağlı Sandal Köyü’nde imam-hatiplik vazifesine başladı. Daha sonra Çorum’un Sungurlu İlçesine bağlı Gökçeköy'de 2013 yılına kadar imam-hatiplik görevine devam etti. 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezini kazandı ve 2016 yılında mezun olarak Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde vaiz olarak görev yapmaya başladı. 2016 yılında Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis alanında “Ahmed b. Hanbel’in Müsned’ine Yönelik Tenkitlerin Değerlendirmesi” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında Hatay İli Kumlu İlçe Müftüsü olarak atandı. İlçe müftülüğü görevini yürütmekteyken girmiş olduğu sınavda başarılı olup Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkez'ine eğitim görevlisi olarak atandı. 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Anabilim dalında “İbn Receb el-Hanbelî’nin Hadis Şerhçiliği (Fethu’l-Bârî Örneği)” tez konusuyla doktora eğitimini tamamlamıştır. İyi düzeyde Arapça bilen Bahadır Opus evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dr. Bahadır OPUS 07.12.2023 tarihli Başkanlık oluruyla Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne tedviren görevlendirilmiştir.

 

Yayınlanmış Eserler

1. İbn Receb el-Hanbelî'nin Hadis Şerhçiliği (Fethu'l-Bârî Örneği), Kitabî Yayınları, 2022.

 

Makaleler

1. en-Nazaru’l-Fesîh İsimli Eseri Çerçevesinde İbn Âşûr’un Şerh Metodunun Değerlendirilmesi, İhtisas İlmî Araştırma ve Neşir Dergisi (Konya 2020).

2. İbn Receb el-Ḥanbelî’nin Buḫârî’ye Tenkidlerinin Değerlendirilmesi.

3. Hicrî Üçüncü Asırda Mürsel Kavramının Kullanımı: Ebû Dâvûd’un Sünen’i Özelinde.

4. EHL-İ HADİSİN RÂVİNİN RİVÂYETİNE AYKIRI AMEL ETMESİ KONUSUNA BAKIŞI (EBÛ DÂVÛD ÖRNEĞİ)

5. İbn Receb’in Fethu’l-Bârî’si Çerçevesinde Muhtelifü’l-Hadîs

6. Hadisteki İlleti Tespit ve Tenkit Prensibi Olarak: 'Filan Râvinin Rivâyetine Benzemiyor' İfadesi

 

Sempozyumlar

1. İBN RECEB EL-HANBELÎ’NİN FETHU’L-BÂRÎ’SİNİN KENDİSİNDEN SONRAKİ ŞERHLERE ETKİSİ

2. Hicrî Üçüncü Asırda Mürsel Kavramının Kullanılması: Tirmizî'nin el-'İlelü'l-Kebîr'i Özelinde